Chronische pijn

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden met grote gevolgen voor uw dagelijks leven.

Wat is chronische pijn?
Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

Gevolgen van chronische pijn
De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.

Behandeling
Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen stellen we vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.
Tijdens de behandeling ben ik als het ware uw coach. Samen gaan we met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

“Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik, moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en kan en de oefentherapeut speelt daar op in.” – Patiënt J. de V.

Klik hier voor een evaluatieformulier over uw oorzaak, diagnose en behandelingen tot nu toe

Meer lezen: zie ook blog bericht chronische pijn

of klik hier voor het pijngevolgenmodel

Het Netwerk Chronische pijn

Het netwerk Chronische pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een nadere manier met uw pijnklachten kunt opgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw leven.
Het netwerk is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Het protocol is gebaseerd op de laatste inzichten in evidence based practice en patientgestuurde zorg.

Voor meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl