Wie ben ik?

Ankie Schenning – van Puijenbroek

Oefentherapeut Cesar sinds 1986

Sindsdien werkzaam in eigen praktijk

Specialisaties:

  • Slaapoefentherapeut ( 2020)
  • Ademhaling en ontspanning. In juni 2012 afgestudeerd als adem- en ontspanningstherapeut (AOT) volgens de methode van Jan van Dixhoorn. Sinds 2019 niet meer geherregistreerd.
  • Chronische pijn (langer dan 3 maanden pijn) ( 2013)

Aangesloten bij:

Meer info over AOT: Adem- en ontspanningstherapeuten van Dixhoorn

Visie en missie

Waar sta ik voor:

Ik vind dat een oefentherapeut een persoonlijke coach voor een goede houding en goed bewegen moet zijn.

  • Persoonlijk in de zin van 100% aandacht hebben voor u als cliënt. Concreet betekent dat een ontspannen intakegesprek met aantekeningen op papier, een individuele behandeling van 30 minuten,  niet tussendoor weg lopen naar een andere cliënt of om de telefoon op te nemen en een agenda met voornamen. Dat betekent dat er wordt gekozen voor klantintimiteit en klein blijven in plaats van schaalvergroting.
  • Coach in de zin van de deskundige op het gebied van de dagelijkse houdingen en bewegingen die met u, de cliënt, het functioneringsprobleem onderzoekt en richting geeft, stimuleert, motiveert, activeert en uitdaagt om te komen tot een nieuw optimaal houdings-en bewegingspatroon.

Waar ga ik voor:

  • Om de persoonlijke aanpak hoog te houden, kies ik voor een kleine praktijk. Klein, maar geen eilandje. Ik streef naar optimale zorg voor de cliënt door goede samenwerking met andere zorgverleners. Omdat ik veel andere zorgverleners ken, kan ik gebruik maken van hun expertise. Met de verwijzers onderhoud ik een open en persoonlijk contact. Soms is het nodig om samen met de andere zorgverleners een multidisciplinair team/ overleg te vormen, om, in nauw overleg met de cliënt, gezamenlijke en optimale zorg te bieden.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen, sta ik in geschreven in het Kwaliteitsregister van de beroepsgroep:
Kwaliteitsregister Paramedici ex. art. 34 Wet BIG
Ankie Schenning van Puijenbroek: 19901119494

Om in het kwaliteitsregister opgenomen te blijven, volg ik regelmatig geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen, wetenschappelijke lezingen en bezoek ik de regiovergaderingen en de intercollegiaal overleg groepen.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.

Klik op de sticker om direct uit te komen bij mijn kwaliteitsregistratie! 

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Klik hier of op het youtube-icoontje  om uitleg te krijgen over het Kwaliteitsregister Paramedici
Praktijk Oefentherapie Cesar Goirle is ook te vinden op

Click edit button to change this text.Click edit button to change this code.