Werkwijze

Ik stel een persoonlijk behandelplan met u op. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • uw hulpvraag
  • eventueel de diagnose van de arts
  • mijn onderzoek met betrekking tot uw houding en bewegingen
  • uw persoonlijke situatie en mogelijkheden

U neemt zelf actief deel aan de therapie en leert begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat u de geleerde houdingen en bewegingen toepast in uw dagelijks leven.

Wat kunt u verwachten tijdens uw eerste afspraak?
1. intake-gesprek
2. bekijken van houdingen en bewegingen
3. bewegingsonderzoek van een deel van het lichaam
4. bespreken behandelplan
5. oefenen

rechtop zitten
Hieronder kunt u daar meer over lezen als u dat wenst:

1 Intakegesprek
Na de kennismaking zal ik uw gegevens noteren en de eventuele verwijsbrief van de arts lezen. Daarna wil ik van uzelf nog eens het verhaal van uw klachten of problemen horen. Door middel van veel vragen wordt getracht te achterhalen wat de oorzaak van de klachten is en wordt ook in kaart gebracht in hoeverre de klacht een beperking met zich mee brengt in het dagelijks leven.

2 Bekijken van houdingen en bewegingen
Vervolgens bekijk ik de manier van staan. Er wordt gelet op links/rechts verschillen en op de belasting van lichaamsdelen. Het geheel is daarbij van belang (bij nekklachten wordt ook naar de stand van de voeten gekeken en andersom).

3. Bewegingsonderzoek van een deel van het lichaam
Daarna doe ik een bewegingsonderzoek om te zien wat de problemen zijn en welke mogelijkheden of beperkingen u hebt. Als er iets niet helemaal duidelijk is, kan ik contact opnemen met de arts, die u heeft verwezen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

4. Behandelplan
Aan de hand van de diagnose van de arts en mijn eigen diagnose, stel ik een behandelplan op. Het onderzoek en de behandeling vinden doorgaans in ondergoed, bikini of sportbroek plaats. U kunt hierover altijd overleggen.

5. Oefenen
Als ik het behandelplan met u heeft besproken, gaan we oefenen. Ik doe deze oefeningen zo nodig eerst voor en controleer steeds of u ze goed uitvoert. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. Sommige bewegingen worden in delen geoefend. Als alle onderdelen goed worden uitgevoerd, worden ze weer aaneengeregen tot een beweging. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het lopen, bij tillen of bij uit bed komen. De bedoeling is dat u na verloop van tijd de bewegingen juist uitvoert zonder erbij na te hoeven denken. Aan het einde van elke behandeling wordt het behandelde samengevat en wordt besproken wat u thuis kunt doen. Het is de bedoeling is dat u het geleerde in uw dagelijks leven inpast en dat daardoor uw klachten verminderen of verdwijnen. Na afloop van de therapie zal ik het resultaat met u bespreken en zal ik een verslag sturen naar de arts.