Een veel gestelde vraag. Een antwoord met een stukje geschiedenis, want inmiddels zijn de beroepen steeds dichterbij elkaar komen te liggen.

Oefentherapie Cesar is in tegenstelling tot fysiotherapie begonnen vanuit een visie van 1 persoon: Marie  Cesar.

Marie Cesar was leerling bij Bess Mensendieck ( de grondlegster van Oefentherapie Mensendieck), maar vanwege haar achtergrond vanuit de ballet was Marie Cesar het niet eens met mevrouw Mensendieck. Beide vrouwen streefden een betere en zelfbewustere houding van de vrouw na. Bess Mensendieck deed dat door statisch te oefenen en tegengestelde spieren tegelijk aan te laten spannen zodat men duidelijk kon voelen welke spieren de beweging aansturen en welke de beweging tegenwerken. Maar Marie Cesar oefende vanuit haar balletvisie liever vanuit ontspanning, met de juiste vaste punten in een beweging en de juiste spierspanning. Voor beide manieren is iets te zeggen. Ook al zijn het nog steeds twee aparte opleidingen en is het verschil steeds minder groot geworden. Beide beroepen hebben zich verenigd in één beroepsvereniging: de Vvocm. De vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Zij volgen samen nascholing en treden naar buiten als een beroepsgroep. Deze groep maakt zich nog steeds sterk voor een goede manier van staan en bewegen, vooral toegespitst op het dagelijks functioneren en de dagelijkse activiteiten. De therapie bestaat dan ook nog altijd alleen maar uit oefeningen die de cliënt zelf thuis kan doen, waarmee de cliënt een grotere zelfredzaamheid ten aanzien van zijn klachten heeft.

Met fysiotherapie was in het verleden het verschil veel groter. Fysiotherapie bestond aanvankelijk uit massage, fysiotechnieken en oefentherapie. Oefentherapie was in veel opleidingen het ondergeschoven kindje. In de loop van de jaren is door onderzoek gebleken dat de interventies met fysiotechniek en massage niet bewezen effectief zijn en is ook de oefentherapie in de fysiotherapie-opleidingen een grotere plaats in gaan nemen. Het verschil zit hem dan nog steeds in de visie op oefenen. Veelal worden oefeningen vanuit allerlei verschillende methodes gebruikt en richt fysiotherapie zich in eerste plaats op symptoombestrijding ( pijnbestrijding) in plaats van hervatten van activiteiten.

Meer info: www.vvocm.nl

Of op deze website: Wat is Cesar?